Vespal Oy

Vespal Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Vespal Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Vespal Oy
Noronkatu 16
35820 Mänttä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Vespal Oy
Noronkatu 16
35820 Mänttä
myynti@vespal.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää
asiakassuhteiden hoitamiseen, laskutukseen ja markkinointiin.

Rekisterin tallennettavat tiedot
Asiakkaista voidaan tallentaa esim. seuraavia tietoja
- nimi tai yritys
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- osoite, toimitusosoite
- tarjoukset- tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet
-Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot
-Tilauksen, tarjouksen ym. yhteydessä rekisterinpitäjälle muodostuneet tiedot

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Rekisteri sijaitsee palveluntarjoajan palvelimella.
Rekistereihimme pääsevät vain ne henkilöt, joiden
työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmään kirjautuminen
vaatii käyttäjätunnuksen ja salasan.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla.

Henkilötietojen luovuttaminen
- Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
- Ei tietojen luovutuksia EU:n ja ETA -maiden ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
- Oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteröidystä on tallennettu
- Oikeus vaatia väärän tiedon korjaamista
- Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, oikeus tulla ”unohdetuksi”